Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČížek Petr, Ing. Ph.D., MA
dc.contributor.authorKupka, Robert
dc.contributor.refereeŠpicar Radim, Ing.
dc.date.accepted2022-9-6
dc.date.accessioned2022-11-10T14:46:11Z-
dc.date.available2022-6-2
dc.date.available2022-11-10T14:46:11Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-8-22
dc.identifier91334
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50168-
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na projekt a jeho plánování. Cílem této práce je vymezení teoretického základu projektového managementu, který je aplikován na projekt s názvem "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 3. etapa, část 2". Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž zadavatelem je město Klatovy a dodavatelem Silnice Klatovy a. s. Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy související s projekty a projektovým řízením. Dále jsou představeny nástroje projektového managementu a několik vybraných plánů. Ve druhé kapitole je uvedena metodologie této práce. Třetí kapitola začíná představením organizace Silnice Klatovy a. s. a zmíněného projektu. Následně jsou za použití vymezených termínů zpracovány projektové plány a podle zjištěných výsledků je navrženo doporučení pro organizaci.cs
dc.format81 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectprojektcs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectplán projektucs
dc.subjecttrojimperativcs
dc.subjectlogický rámeccs
dc.subjectwbscs
dc.titleProjekt a jeho pláncs
dc.title.alternativeProject and its planen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programProjektové a procesní řízení
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe presented Master's thesis is focused on the project and its planning. The aim of this thesis is to define theoretical basis of project management, which are applied to the project named "Regeneration of the panel housing estate Pod Hůrkou, Klatovy - 3rd stage, part 2". It is public contract, contracting authority is the city of Klatovy and the supplier is Silnice Klatovy a. s. The thesis is divided into three chapters. The first chapter explains the basic concepts related to projects and project management. Furthemore, project management tools and several selected plans are introduced. The second chapter presents the methodology of the thesis. The third chapter begins with an introduction of the organization Silnice Klatovy a. s. and the mentioned project. Subsequently, project plans are created by using defined terminology and recommendations for the organization are proposed according to the results identified.en
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedproject planen
dc.subject.translatedproject triangleen
dc.subject.translatedlogical frameworken
dc.subject.translatedwbsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Robert-Kupka-K20N0144P.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Kupka Robert_Oponent.pdfPosudek oponenta práce345,99 kBAdobe PDFView/Open
Kupka_Robert_vedouci_2nd.pdfPosudek vedoucího práce122,75 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.