Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Pechátová, Barbora
Advisor: Čížek Petr, Ing. Ph.D., MA
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50169
Keywords: projektový management;projekt;plán projektu;logický rámec;startupuj
Keywords in different language: project management;project;project plan;logical framework;startupuj
Abstract: Diplomová práce je vypracována na téma "Projekt a jeho plán". Cílem této práce je na základě získaných znalostí při zpracování teoretické části, podrobně naplánovat a zhodnotit přípravnou fázi projektu "Startupuj". Projekt se zaměřuje na vzdělávání studentů středních škol podnikatelskými dovednostmi. Následně tyto plány porovnat s plány společnosti SITMP, určit rozdíly či nedostatky a nalézt možná zlepšení. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy projektového řízení a plán projektu. V rámci praktické části je projekt charakterizován a jsou vytvořeny jednotlivé plány projektu. Na závěr je přípravná fáze projektu "Startupuj" zhodnocena.
Abstract in different language: The master's thesis is elaborated on the topic "Project and its plan". The aim of this thesis is to plan and evaluate in detail the preparatory phase of the project "Startupuj" on the basis of the knowledge gained in the theoretical part. The project focuses on educating high school students with entrepreneurial skills. Subsequently, compare these plans with those of SITMP, identify differences or shortcomings and find possible improvements. The theoretical part of the thesis defines the basic concepts of project management and the project plan. Within the practical part, the project is characterized and the individual project plans are created. Finally, the preparatory phase of the "Startupuj" project is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pechatova_Barbora_K20N0154P.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pechatova_Barbora_oponent.pdfPosudek oponenta práce219,61 kBAdobe PDFView/Open
Pechatova_Barbora_vedouci_2nd.pdfPosudek vedoucího práce123,62 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.