Title: Dobří holubi se vracejí: homing u raka kamenáče
Other Titles: Homing behaviour in stone crayfish
Authors: Režná, Andrea
Advisor: Vlach Pavel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50228
Keywords: rak kamenáč;pohybové schopnosti;migrace;česká republika
Keywords in different language: stone crayfish;motion capabilities;migration;czech republic
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo zjistit homing u raka kamenáče aneb dobří holubi se vracení. Výzkum byl realizován v roce 2021, na podzim v měsíci záři. Praktická část výzkumu probíhala šest dnů. A to na třech předem vybraných lokalitách na území jihozápadních Čech (potok Mítovský, Přešínský a Kornatický potok). Na těchto zvolených lokalitách byly metodou ručního odlovu prohledány všechny úkryty (kameny, nory). Odchycení jedinci byli za pomocí barevného lighsticku označení a vloženi na místo výzkumu. Na výše zmíněných třech tocích bylo celkem odloveno 30 jedinců. Na každém toku jsme zjišťovali i další údaje (pohlaví, velikost těla). Všechna zjištěná data byla následně statisticky zanalyzována a graficky zpracována.
Abstract in different language: The aim of my thesis was to find out the homing of stone crayfish, or in commonly used Czech phrase "good pigeons return ". The research took place in year 2021, in the fall, in the month of September. The practical part of the research lasted six days. There were three pre- selected localities in the territory of southwestern Bohemia (streams Mítovský, Přešínský a Kornatický). At all of these selected localities, all shelters (stones, burrows) were searched by the method of manual catching. Captured individuals were marked with a colored lightstick and placed at the research site. A total of 30 individuals were caught on the above three streams. We also worked with other data about caught individuals (sex, body size) on each stream. All data were then statistically analyzed and graphically processed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-28.6 Finale.pdfPlný text práce5,51 MBAdobe PDFView/Open
Rezna_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Rezna_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Rezna_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce123,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.