Title: Pan domácí nebo tulák: migrační chování raka kamenáče
Other Titles: Dwellers or wanderers: migration behaviour in stone crayfish
Authors: Hlavatá, Kateřina
Advisor: Vlach Pavel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50229
Keywords: rak kamenáč;austropotamobius torrentium;krátkodobá migrace
Keywords in different language: stone crayfish;austropotamobius torrentiu;short-term migration
Abstract: Cílem diplomové práce bylo zjistit migrační chování raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) na vybraných třech tocích. Výzkum probíhal v září minulého roku (2021) na Chocenickém, Levostranném přítoku Mítovského potoka a na Skořickém potoce. Všechny tyto potoky spadají do Plzeňského kraje. Na těchto zmíněných lokalitách bylo metodou ručního odchytu raků vybráno největších 10 jedinců. Ti byli posléze pomocí barevného lighsticku MINI označeni a navráceni zpět do potoka. Pomocí GoPro kamer jsme tyto označené raky přes noc sledovali. Všechna data byla zpracována statistickou analýzou a posléze byla vyhodnocena a graficky znázorněna i migrace jednotlivých raků na všech tří tocích.
Abstract in different language: The aim od the Dissertetion thesis was to research stone crayfish's (Austropomotabius torrentium) migration bahevior. The research has taken place last year (2021) in September and was made in following localities: Chocenický spruit, Skořický spruit and on the left-side tributary of the Mítovský spruit. Ale those spruits are in Pilsen Region. In each locality were selected ten biggest stone crayfishes by hand catch method. Selected stone crayfishes were marked with coloured lighstick MINI and were returned to the spruits. All those marked ones were monitored by using GoPro cameras through the night. All gained datas were processed by statistical analysis and then the migration of each stone crayfish on all three spruits was evaluated and graphically shown idividually.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hlavata.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Hlavata_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Hlavata_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Hlavata_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce127,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.