Název: Vybrané přípravy anorganických preparátů v laboratoři
Další názvy: Selected in the preparation of inorganic laboratory preparations
Autoři: Pohrancová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Jan
Oponent: Sirotek, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5037
Klíčová slova: bezpečnost práce;anorganická chemie;laboratorní cvičení;příprava preparátů
Klíčová slova v dalším jazyce: safety;inorganic chemistry;laboratory excercise;sample preparation
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na popis základních laboratorních technik v anorganické laboratoři a bezpečnost práce v laboratoři. Jsou zde popsány jednotlivé přípravy anorganických preparátů, které jsou doplněny o vlastní poznatky. Posledním bodem jsou zkumavkové reakce.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on describing basic laboratory techniques in inorganic laboratory and safety in the laboratory. It describes the preparation of various inorganic preparations, which are accompanied by their own knowledge. The last point of the spin tube reaction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Nikola Pohrancova_2012.pdfPlný text práce5,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohrancova_Nikola_VBP.pdfPosudek vedoucího práce420,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohrancova_Nikola_OBP.pdfPosudek oponenta práce567,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohrancova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce148,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5037

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.