Název: Hodnocení změn toxikologických parametrů v životním prostředí ČR za období 1994 - 2010
Další názvy: Toxicological evaluation of changes of parameters in the environment of the Czech Republic for the period 1994 - 2010
Autoři: Grossová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Zloch, Zdeněk
Oponent: Richtr, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5041
Klíčová slova: toxikologické parametry;životní prostředí;monitoring;znečištění ŽP;hodnocení toxicity;1994 . 2010
Klíčová slova v dalším jazyce: toxicological parameters;environmental monitoring;environmental pollution;toxicity evaluation;1994 - 2010
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnotit změnu v toxikologických parametrech životního přostředí ČR za období 1994 - 2010. Data jsou čerpána z údajů projektu Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Toxikologické parametry byly hodnoceny v ovzduší, pitné vodě, potravinách a hodnotil se biomonitoring.Během těchto let docházelo ke změnám, což je zachyceno v této bakalářské práci.Z analýzy dat je patrné celkové zlepšení životního prostředí ČR, ve všech jeho složkách,a dále přetrvává zlepšujcí se tendence.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to evaluate changes in toxicological parameters of the Environment for the period 1994 - 2010. The data are drawn from the data System of monitoring the enviromental impact on population health. Toxicological parameters were evaluated in air, drinking water, food and evaluate the biomonitoring.In these years there have been changes, which are documented in this work. Data analysis shows an overall improvement of the Environment, in all its components, and persists improving trend.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hodnoceni zmen toxikologickych parametru v zivotnim prostredi CR za obdobi 1994 _ 2010.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grossova_Katerina_VBP.pdfPosudek vedoucího práce433,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grossova_Katerina_OBP.pdfPosudek oponenta práce381,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grossova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce147,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5041

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.