Title: Jan Mareš – Jana Mikovcová – Vít Pávek – Petra Rudolfová – Martin Volf: Jimlín a Nový Hrad. Jimlín: Obec Jimlín 2017
Authors: Záruba, František
Citation: Castellologica bohemica 18. 2018, č. 18, s. 219.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: http://hdl.handle.net/11025/50490
ISSN: 1211-6831
978-80-261-0840-5
Keywords: recenze
Keywords in different language: review
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 18 (2018)
Číslo 18 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rZáruba.pdfPlný text61,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.