Title: Léčba nádorů hrtanu
Other Titles: The treatment tumors of larynx
Authors: Jankovská, Milena
Advisor: Mařan Jan, MUDr.
Referee: Sovová Alena, Mgr. Bc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50550
Keywords: hrtan;léčba;nádor
Keywords in different language: cancer;larynx;treatment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá léčbou nádorů hrtanu. V teoretické části jsme popisovali anatomii, klinické příznaky, epidemiologii, rizikové faktory, klasifikaci, diagnostiku, ale především je zaměřena na léčbu nádorů hrtanu. Výzkumnou část bakalářské práce tvoří kvalitativní výzkum. Výzkum je složen z pěti kazuistik pacientů s nádorem hrtanu, kteří podstoupili radioterapeutickou léčbu na ORAK FN Plzeň.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the treatment of tumors of larynx. In the theoretical part we described the anatomy, clinical symptoms, epidemiology, risk factors, classification, dia-gnosis, but above all it is focused on the treatment of cancer of the larynx. The research part of the bachelor thesis consists of qualitative research. The research consists of five case reports of patients with anu cancer who underwent radiotherapy treatment at ORAK FN Plzeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jankovska_milena_RAS_BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Jankovska_VP.pdfPosudek vedoucího práce321,89 kBAdobe PDFView/Open
Jankovska_OP.pdfPosudek oponenta práce350,79 kBAdobe PDFView/Open
Jankovska.pdfPrůběh obhajoby práce357,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.