Title: Kyberšikana na základních a středních školách v Plzeňském kraji
Other Titles: Cyberbullying At Primary, Secondary And High Schools In The Pilsen Region
Authors: Moravec, Josef
Advisor: Szachtová, Alena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5064
Keywords: šikana;kyberšikana;kyberagresoři;typy kyberšikany;způsoby kyberšikany
Keywords in different language: bullying;cyberbullying;cyberagresors;types of cyberbullying;forms of cyberbullying
Abstract: Diplomová práce se zabývá relativně novým fenoménem oblasti rizikového chování - kyberšikanou. Tato práce je rozdělena na dvě části - teoretická a praktická. První téma teoretické části je "klasická" šikana. Ve druhé kapitole rozebírám téma kyberšikany. Zabývám se rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou, způsoby, prostředky a rysy kyberšikany. Věnuji se typům kyberšikany a také typům kyberagresorů. Jádrem praktické části je výzkum realizovaný na základních a středních školách v Plzeňském kraji. Hlavním úkolem bylo zjistit, zda učitelé zúčastněných škol jsou schopni ve svých školách řešit kyberšikanu.
Abstract in different language: This diploma work deals with a relatively new phenomenon of a risk behaviour sphere - with cyberbullying. This work is devided into two parts - a theoretical part and a practical part. The first theme of the theoretical part is a "classic" bullying. I debate the theme of cyberbullying in the second chapter. I go into the differences between bullying and cyberbullying, the forms, tools and attributes of cyberbullying. I devote to the types of cyberbullying and to the types of cyber-aggressors too. A core of the practical part is a research, implemented in primary and high schools in the Pilsen region. The main task was to find out, if teachers of the interested schools are able to deal with cyberbullying in their schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Moravec.pdfPlný text práce932,3 kBAdobe PDFView/Open
Moravec - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,12 kBAdobe PDFView/Open
Moravec - oponent.pdfPosudek oponenta práce408,25 kBAdobe PDFView/Open
Moravec - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.