Název: Zhodnocení provozu trigenerační jednotky
Další názvy: Evaluation of Trigeneration Unit Operation
Autoři: Kučera, Oldřich
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Oponent: Erlebach, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5075
Klíčová slova: trigenerační jednotka;princip trigenerace;absorpční čerpadlo
Klíčová slova v dalším jazyce: trigeneration unit;principle of trigeneration;absorption pump
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na celkové zhodnocení provozu trigenerační jednotky. Obsahuje vysvětlení principu trigenerace, analýzu možností nasazení trigeneračních jednotek, popis konkrétní jednotky pracující v objektu FEL Plzeň a zhodnocení provozu této jednotky z energetického hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on the overall assessment of the tri-service unit. Includes explanation of the principle of tri-generation, analysis, deployment options of trigeneration units, description of specific units working in the building of FEL,Pilsen and valorization the operation of the unit from the energetical point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-elektronicka verze.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047520_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce224,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047520_oponent.pdfPosudek oponenta práce216,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047520_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce141,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5075

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.