Název: Moje vnitřní krajina
Další názvy: Masks
Autoři: Peška, Rostislav
Vedoucí práce/školitel: Škardová, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5080
Klíčová slova: maska;krajina;malba;obrazy;persona
Klíčová slova v dalším jazyce: mask;landscape;painting;pictures;persona
Abstrakt: Má diplomová práce nese název Masky. Téma masek je klíčové pro praktickou i teoretickou část diplomové práce. Maskou jako určitým fenoménem se zde zabývám nejen jako inspirací k vlastní výtvarné tvorbě, ale i jako kulturním a psychologickým fenoménem. Součástí práce je i projekt galerijní animace na mé vlastní výstavě obrazů, které patří do praktické části této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is under the name The Masks. The topic of the masks is the key-work of the practical and theoretical part of my thesis. I am occupying myself with the mask as a specific phenomenon not only as an inspiration for my own artistic creation but as a culture phenomenon as well.Part of my work is a project of a studio-animation at my own exhibition of paintings, which belong to the practical part of my thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rostislav Peska - Masky.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peska-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peska-oponent.pdfPosudek oponenta práce352,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peska.pdfPrůběh obhajoby práce238,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.