Název: "Hraj si!" - doplňky - zásadní prvek nejrůznějších outfitů
Další názvy: "Play!" - accessories - the basic element of various outfits
Autoři: Mašková, Irena
Vedoucí práce/školitel: Potůčková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5081
Klíčová slova: křišťálová pryskyřice;šperky;drát;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: crystal resin;jewellery;wire;experiment
Abstrakt: Diplomová práce ?"Hraj si!" - doplňky - zásadní prvek nejrůznějších outfitů? je zaměřena na experimentování s křišťálovou pryskyřicí a skládá se ze tří částí: teoretické, praktické a didaktické. Teoretická část krátce seznamuje s historií šperku a obecně představuje materiály, které jsou použity při tvorbě v praktické části. Podává stručný přehled možných postupů při tvorbě šperku. Praktická část diplomové práce popisuje jednotlivé etapy výroby šperků od počátečního návrhu až po samotnou realizaci díla. Závěrečná didaktická část se věnuje uplatnění výroby šperků ve výchovně vzdělávacím procesu. Obsahuje výtvarné náměty a zároveň metodicky rozpracované postupy konkrétních výrobků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis ? ?Play!?- accessories ? the basic element of various outfits? is focused on experimenting with crystal resin and consists of three parts: theoretical, practical and didactic. The theoretical part is concerned with a short history of jewelry and generally represents materials which are used in the practical part. It also gives a brief overview of various procedures at thein application in creating jewelry. The practical part describes aech of the stages of making jewelry from the initial design up to the final completion of the work. The final didactic part is focused on the use of making jewelry in the educational process. It contains artistic themes and at the same time gives guidelines to the procedure of creating the specific products.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Maskova Irena.pdfPlný text práce7,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce402,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova-oponent.pdfPosudek oponenta práce321,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova -obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce215,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5081

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.