Název: Výzkum artefiletického procesu se zařazením metody PRVA
Další názvy: Research on Art-Philetic Approach process with inclusion of PRVA method
Autoři: Hornofová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Slavík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5083
Klíčová slova: artefiletika;PRVA;proces;reflexe
Klíčová slova v dalším jazyce: artephiletics;process;PRVA;reflection
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá výzkumem artefiletického procesu se zařazením PRVA. Teoretická část je zaměřena především na teorii artefiletiky, teorii PRVA a jejich východiska, dále obsahuje teoreticko-kritickou analýzu stavu poznání. Praktická část diplomové práce má za cíl pomocí kvalitativního výzkumu zodpovědět otázky přínosů, nevýhod a průběhu artefiletického procesu s experimentálním zařazením metody PRVA.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the research of Art-Philetic Approach process with the inclusion of PRVA. The theoretical part is focused on Art-Philetic Approach theory, The PRVA theory and their starting points, It also contains a theoreticalcritical analysis of the state of knowledge. The practical part of this thesis is aimed with using qualitative research to answer the questions of benefits , disadvantages and the course of the Art-Philetic Approach process with the experimental inclusion of the method PRVA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2012.pdfPlný text práce481,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornofova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce685,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornofova - oponent.pdfPosudek oponenta práce368,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornofova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce187,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5083

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.