Název: Dokumentární fotografie ze sociokulturního prostředí - cyklus fotografií o handicapovaných dětech
Další názvy: Subjectivity of the social documentary
Autoři: Řičica, Josef
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5089
Klíčová slova: fotografie;dokument;obraz;subjektivita
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;document;image;subjectivity
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o subjektivitě sociálního dokumentu. Dále práce obsahuje aspekty (nejen) fotografického obrazu, různé přístupy při interpretaci a analýze fotografií. V závěru teoretické práce je začleněna úvaha o budoucnosti sociálního dokumentu. Praktická část se snaží dokázat subjektivitu dokumentu.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis discusses subjectivity of a social documentary photography. Furthermore, paper includes aspects of (not just phtotgraphic) image, different approaches in the interpretation and analysis of photographs. Reflection essay about future of a social document photography is included in the end of a theoretical part. Practical part struggles to prove subjectivity of a document.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ricica-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce462,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ricica - oponent.pdfPosudek oponenta práce430,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ricica - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce222,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5089

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.