Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDudáček, Karel
dc.contributor.authorPšenička, Jan
dc.contributor.refereeVavřička, Vlastimil
dc.date.accepted2012-09-11
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:08Z-
dc.date.available2010-08-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:08Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-28
dc.identifier40229
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5101
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možností detekce polohy robota v prostoru pomocí otáčejících se laserových paprsků. V teoretické části popisuji návrhy řešení problémů spojených s možností realizace a návrhy praktické realizace zařízení. V realizační části popisuji návrh testovacího zařízení, na kterém jsem zkoušel použitelnost navržených metod. Výsledkem práce je ověření praktické použitelnosti metody detekce polohy pomocí rotujících laserových paprsků.cs
dc.format52 s. (50000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectlasercs
dc.subjectrotacecs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectpohybcs
dc.subjectsouřadnicecs
dc.titleAutonomní detekce polohy robotacs
dc.title.alternativeAutonomous robot position detectionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the possibility of detecting the position of the robot by rotating laser beams. The theoretical part describes the design solving problems associated with implementation and proposals for practical implementation of the device. The implementation part describes the implementation of the testing facility, where I tested the applicability of the proposed methods. Result of this thesis is to verify the practical applicability of the method detection position by rotating laser beams.en
dc.subject.translatedlaseren
dc.subject.translatedroboten
dc.subject.translateddetectionen
dc.subject.translatedrotationen
dc.subject.translatedpositionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce661,78 kBAdobe PDFView/Open
A09N0033Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce373,69 kBAdobe PDFView/Open
A09N0033Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
A09N0033Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce192,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.