Název: Segmentace EEG signálu a archivace vybraných segmentů
Další názvy: Segmentation of EEG singal and archivation of selected samples
Autoři: Vacek, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5103
Klíčová slova: EEG;framework;EDF;Dicom
Klíčová slova v dalším jazyce: EEG;framework;EDF;Dicom
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou vytváření a ukládáních segmentů EEG dat, která vznikla na Neurologické klinice FN Plzeň. V rámci této práce se čtenář seznámí s problematikou ukládání EEG dat a dále s několika navrženými řešeními pro jejich segmentaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This master?s thesis deals with possibilities of creating and storing samples of EEG signal gathered by neurological clinic of Pilsen?s hospital. The thorough analysis of problem was made and based upon these results the solution was designed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miroslav Vacek - Segmentace EEG signalu a archivace vybranych segmentu.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0110Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce355,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0110Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce753,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0110Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce177,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.