Název: Statistická analýza výsledků sportovních soutěží
Další názvy: Statistical Analysis of Sport Competitions' Results
Autoři: Lindauer, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Stehlík, Petr
Oponent: Marek, Patrice
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5105
Klíčová slova: averze ke ztrátě;analýza hokejových soutěží;třífaktorová ANOVA;testování hypotéz;vliv změny pravidel
Klíčová slova v dalším jazyce: loss aversion;analysis of ice hockey leagues;three-way ANOVA;hypothesis testing;influence of rules changes
Abstrakt: Cílem této práce je statistické zpracování výsledků soutěží v ledním hokeji. Pomocí základní statistické analýzy identifikujeme rozdíly mezi jednotlivými soutěžemi. Zjišťujeme, zda se jev averze ke ztrátě, pocházející z ekonomické teorie rozhodování, objevuje také v oblasti sportu (v ledním hokeji). Navrhli jsme hypotézu, kde testujeme, zda je počet vstřelených gólů ve všech třetinách stejný. Druhá námi navržená hypotéza porovnává dvě skupiny utkání. Testujeme, zda je průběh zápasu ve třetí třetině rozdílný pro utkání s remízovým a neremízovým stavem po dvou odehraných třetinách. Výsledky obou těchto hypotéz se pokoušíme vysvětlit pomocí averze ke ztrátě. Poslední navržená hypotéza se zabývá změnou pravidel v české extralize. Od sezony 2000/2001 je zaveden tříbodový systém ohodnocení vítězství týmu v základní hrací době. Zkoumáme, zda měla tato změna vliv na herní projev týmů v poslední třetině.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is a statistical analysis of ice hockey leagues' results. We identify the differences among the major leagues. We examine if the phenomenon of loss aversion (coming from decision theory) appears also in sports area (ice hockey). We formulate a hypothesis, whether the number of goals in each period of the game is the same. Second hypothesis compares two groups of matches. We test if there is a difference in goal dynamics of third period between the tied and untied matches after second period of the game. The results of both hypotheses could be explained by loss aversion. The last hypothesis deals with the rule changes in Czech Extraleague. There is a three point system established since season 2000/2001 for a team that wins in regular time of the game. We try to analyze if this change of rules has an influence on team tactics in the last period of the game.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lindauer.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0165Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce266,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0165Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0165Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce214,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.