Název: Redakční konferenční systém
Další názvy: Conference system
Autoři: Klásek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Zíma, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5106
Klíčová slova: konference;systém;recenze;články;příspěvky;autor;komise;členové
Klíčová slova v dalším jazyce: conference;system;review;user;paper;author
Abstrakt: Konferenční systém můžeme chápat buď jako fyzické zařízení (mikrofony, porty, ...), které je použito při pořádané konferenci, nebo jako podpůrný software pro konání konferencí. Právě druhou zmiňovanou možností se tato práce zabývá. Před konáním konference je zapotřebí vybrat příspěvky, které budou prezentovány. Nejprve je tedy potřeba, aby autoři nahráli do systému svůj příspěvek a pro zajištění kvality a odbornosti je mu přiřazen recenzent, který provede hodnocení příspěvku a navrhne rozhodnutí, zda příspěvek přijmout, odmítnout, nechat přepracovat apod. Tím jsou, zjednodušeně řečeno, vybrány příspěvky, které budou prezentovány na konferenci. Konferenční systém však může nabídnout i další podpůrná rozšíření pro její konání, jako je např. tvorba harmonogramu. Cílem této práce je navrhnout a implementovat takovýto systém, který bude spravovat příspěvky, recenze a uživatelské role (autor, recenzent, člen programového výboru, předseda programového výboru, administrátor), a umožní tedy vybrat kvalitní příspěvky.
Abstrakt v dalším jazyce: Whole of the work is written in Czech language only.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KonferencniSystem.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0075Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce699,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0075Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0075Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce227,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5106

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.