Title: Význam lázeňského cestovního ruchu v Karlovarském kraji
Other Titles: The importance of the spa and tourist industry in the Karlovy Vary Region
Authors: Volmůtová, Veronika
Advisor: Klatová, Eliška
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5108
Keywords: cestovní ruch;lázeňství;lázeňský cestovní ruch;Karlovarský kraj
Keywords in different language: spa and tourist industry;balneology;Karlovy Vary region
Abstract: Bakalářská práce se zabývá významem lázeňského cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Teoretická část práce vymezuje pojmy jako lázeňství, statut lázeňského místa, přírodní léčivé zdroje a lázeňská péče. Hlavní část práce se věnuje charakteristice Karlovarského kraje z pohledu cestovního ruchu a lázeňství a analýze vybraných ukazatelů v lázeňství. Závěrečná část práce zhodnocuje význam lázeňství pro Karlovarský kraj. Na základě zjištěných nedostatků autorka navrhla konkrétní marketingové aktivity pro zvýšení atraktivnosti kraje z pohledu lázeňství.
Abstract in different language: The thesis is aimed on the importance of the spa and tourist industry in the Karlovy Vary region. The theoretical part defines terms such as balneology, spa resort, natural resource and balneology care. The main part is devoted to characteristics of the Karlovy Vary region in term of tourism and analysis of selected indicators in the spa and tourist industry. The final part assesses the importance of spa and tourist industry in the Karlovy Vary region. On the basis of the deficiencies a set of recommendations was proposed specific marketing activities to increase the attractiveness of the region from the perspective of the balneology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika_Volmutova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Volmutova v.pdfPosudek vedoucího práce642,88 kBAdobe PDFView/Open
volmutova o.pdfPosudek oponenta práce728,99 kBAdobe PDFView/Open
Volmutova o.PDFPrůběh obhajoby práce106,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.