Title: Zajištění úrokového rizika
Other Titles: Hedging of interest rate risk
Authors: Václavík, Luboš
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Svoboda, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5112
Keywords: tržní rizika;úrokové riziko;zajišťování;finanční deriváty;banka
Keywords in different language: market risks;interest rate risk;hedging;financial derivatives;bank
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat metody měření a řízení úrokového rizika. Tato analýza je provedena v prostředí finančních institucí, které jsou v dnešním období ekonomické nestability vystaveny velkému počtu rizik. Řízení těchto rizik je důležité k udržení na konkurenčním trhu.
Abstract in different language: The main aim of the thesis is to analyze methods of measuring and managing interest rate risk. This analysis is situated in an environment of financial institutions which are exposed to large number of risks especially in period of economic instability. Managing these risks is important to remain on a competitive market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2012.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Vaclavik - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce433,97 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavik - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce520,69 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavik.pdfPrůběh obhajoby práce225,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.