Název: Zajištění úrokového rizika
Další názvy: Hedging of interest rate risk
Autoři: Václavík, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Svoboda, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5112
Klíčová slova: tržní rizika;úrokové riziko;zajišťování;finanční deriváty;banka
Klíčová slova v dalším jazyce: market risks;interest rate risk;hedging;financial derivatives;bank
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat metody měření a řízení úrokového rizika. Tato analýza je provedena v prostředí finančních institucí, které jsou v dnešním období ekonomické nestability vystaveny velkému počtu rizik. Řízení těchto rizik je důležité k udržení na konkurenčním trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the thesis is to analyze methods of measuring and managing interest rate risk. This analysis is situated in an environment of financial institutions which are exposed to large number of risks especially in period of economic instability. Managing these risks is important to remain on a competitive market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEM) / Theses (DEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP2012.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavik - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce433,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavik - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce520,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavik.pdfPrůběh obhajoby práce225,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5112

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.