Title: Vývoj a výroba valivých korozivzdorných ložisek s klecemi z termoplastického polymeru peek pro použití v sestavě regulačních pohonů PRO a PRO-M pro JE VVER 440
Other Titles: Development and manufacture of rolling bearings made of stainless steels with cages made of thermoplastic polymer peek for usage in nuclear reactor VVER 440 control rod drive mechanism PRO and PRO-M group
Authors: Poledna, Martin
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 67-70.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51357
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: valivá ložiska;VVER 440;PRO;PRO-M
Keywords in different language: rolling bearings;WWER-440;PRO;PRO-M
Abstract: Vývoj nových valivých ložisek pro použití v sestavách regulačních pohonů vyráběných firmou ŠKODA JS a.s. (dále jen ŠJS) a firmou SLB spol. s r.o. (dále jen SLB) byl realizován v důsledku závislosti na unikátním výrobci těchto komponent z ruské federace. Jedním z cílů vývoje byla optimalizace materiálového složení jednotlivých komponent s ohledem na provozní podmínky ložisek. U klecí ložisek došlo k záměně původní ruské korozivzdorné martenzitické oceli 14Ch17N2, austenitické oceli 08CH18N10T (08Х18Н10Т) dle předpisů GOST a TУ, bronzu a ftoroplastu za termoplastický polymer Ketron PEEK 1000 (dále jen PEEK) a u valivých těles a kroužků ložisek došlo k záměně původních ruských martenzitických ocelí 95Ch18(-Š), (95Х18-Ш) a 110Ch18M-ŠD (110Х18М-ШД) dle předpisů GOST za obdobnou martenzitickou korozivzdornou ocel AISI 440C (1.4125) dle norem ASTM. Pro ověření komponent při simulaci reálný podmínek provozu na zkušebním stendu ŠJS byl vytvořen komplexní program kontrol a zkoušek, který imitoval pracovní podmínky ložisek v sestavě pohonu regulačního orgánu (PRO nebo PRO-M) za stavů regulace, havarijní ochrany i práce pohonu v podmínkách bez zaplavení vodou. Vliv radiačního a teplotní stárnutí ložisek byl simulován ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s. Následně provedené kontroly a zkoušky prokazatelně potvrdily, že nový materiál PEEK splňuje veškeré požadavky při jeho použití v klecích valivých ložisek regulačních pohonů a díky své nižší hmotnosti a dobrým třecím vlastnostem přispívá k velmi dobrým provozním vlastnostem nových valivých ložisek. Stejně tak se potvrdilo, že použitá obdobná korozivzdorná martenzitická ocel AISI 440C má srovnatelné vlastnosti a odolnost vůči působícím vlivům pro navržený účel použití.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-113-116.pdfPlný text587,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.