Title: Úvaha nad stavebním vývojem a podobou jádra hradu Aueršperka (okr. Žďár nad Sázavou) na základě nálezu architektonického článku hradní věže
Other Titles: Consideration of the construction development and form of the castle core of Aueršperk (district Žďár nad Sázavou) on the basis of the discovery of an architectural element of the castle tower
Authors: Večeřa, Jan
Citation: Castellologica bohemica 20. 2020, č. 1, s. 73–96.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51367
ISSN: 1211-6831 (tištěná verze)
2788-158X (elektronická verze)
Keywords: středověká archeologie;hrady;fortifikace;nobilita;heraldický motiv
Keywords in different language: medieval archaeology;castles;fortification;nobility;heraldic motif
Abstract in different language: The paper publishes the conclusions from a survey of the castle. It also deals with the finding of a stone console on the tower and its interpretation. Published archaeological material was also used. The detailed survey was supplemented by published historical reports. Subsequently, the castle served as an important settlement and fortified point of the Lords of Pernštejn. Abandonment of the castle did not occur until the second half of the 15th century.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Ročník 20, č. 1 (2023)
Ročník 20, č. 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_první_strany.pdfPlný text4,28 MBAdobe PDFView/Open
04_Večeřa.pdfPlný text7,61 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.