Title: „Russkij Mir“ – nadnacionální integrační projekt či projev postsovětského imperialismu?
Other Titles: „Russkij Mir“ – Transnational Integration Project or Manifestation of post-Soviet Imperialism?
Authors: Lozoviuk, Petr
Shevchenko, Kirill
Citation: LOZOVIUK, P. SHEVCHENKO, K. „Russkij Mir“ – nadnacionální integrační projekt či projev postsovětského imperialismu?. Historická sociologie, 2022, roč. 14, č. 2, s. 121-139. ISSN: 1804-0616
Issue Date: 2022
Publisher: Karolinum - Nakladatelstvi Univerzity Karlovy
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85143275224
http://hdl.handle.net/11025/51592
ISSN: 1804-0616
Keywords: Russkij Mir;identitární koncepty;Rusko;Bělorusko;Ukrajina
Keywords in different language: Russkij Mir;identity concepts;Russia;Belarus;Ukraine
Abstract: Cílem předložené studie je prostřednictvím historického náčrtu a za použití etnokulturní argumentace nastínit formování představy o Ruském Miru jakožto významném ruském integračním projektu a pomocí příkladů především z ruského, běloruského a ukrajinského prostředí poukázat na jeho dnešní společenskou relevanci.
Abstract in different language: The aim of this study is to outline the creation of the idea of the Russkij Mir (Russian Peace) as a significant Russian integration project through a historical sketch and ethno-cultural argumentation. Moreover, this study points out the formation of this idea of current social relevance by describing examples from Russian, Belarussian and Ukrainian environments.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Russkyj Mir_Historická sociologie.pdf201,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD