Title: The pilgrimage to the living mountains: representationalism, animism, and the Maya
Other Titles: Pouť k živým horám: reprezentacionismus, animismus a Mayové
Authors: Kapusta, Jan
Citation: KAPUSTA, J. The pilgrimage to the living mountains: representationalism, animism, and the Maya. Religion, State and Society, 2022, roč. 50, č. 2, s. 182-198. ISSN: 0963-7494
Issue Date: 2022
Publisher: Routledge
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85130173175
http://hdl.handle.net/11025/51602
ISSN: 0963-7494
Keywords: animismus;poutnictví;oběť;novoroční obřady;mayské náboženství;západní alternativní spiritualita;etnografie
Keywords in different language: animism;pilgrimage;sacrifice;New Year ceremony;Maya religion;western alternative spirituality;ethnography
Abstract: V tomto článku představuji etnografii mayské novoroční pouti a obětního rituálu, v nichž je zjednávána a vyjadřována delikátní vztahovost mezi lidmi a živoucími horami. Diskutuji navíc některé z nedávných pokusů překonat reprezentacionistické přístupy v mayských studiích.
Abstract in different language: In this paper, I provide an ethnography of the Maya New Year’s pilgrimage and sacrifice ritual, in which a delicate relatedness between people and animate mountains is enacted and expressed. Moreover, I discuss some of the recent attempts to challenge representationalist approaches in Maya studies.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kapusta, The pilgrimage to the living mountains 2022.pdf592,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD