Title: The utilization of STEM methodology and the new role of the teacher
Other Titles: Využití metodiky STEM a nová role učitele
Authors: Armakolas, Stefanos
Griva, Anastasia
Zotos, Christos
Citation: ARMAKOLAS, S. GRIVA, A. ZOTOS, C. The utilization of STEM methodology and the new role of the teacher. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2022, roč. Neuveden, č. 1, s. 57-62. ISSN: 2571-2519
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51612
ISSN: 2571-2519
Keywords: technika;laboratoř;počítače;vzdělání;STEM
Keywords in different language: technology;laboratory;computers;education;STEM
Abstract: V dnešní době si technologie rychle nachází své místo v mnoha oblastech každodenního života, přičemž rozhodujícím způsobem ovlivňuje mnoho lidských činností. Kromě toho má nadále významný dopad v oblasti vzdělávání, zejména ve středním školství. Dnes je většina škol v Řecku vybavena počítačovými laboratořemi, aby mohli řádně školit studenty. Účelem tohoto výzkumu je poukázat na důležitost přítomnosti počítače v procesu učení, který se odehrává v laboratoři či nikoli. Konkrétněji tato studie objasňuje roli učitele, poukazuje na metody, které mají učitelé používat k usnadnění spolupráce se studenty, a poukazuje na vliv počítačů na výuku.
Abstract in different language: Nowadays, technology is rapidly finding its place many areas of daily life while decisively influencing many human activities. In addition, it continues to have a significant impact in the field of education, especially in secondary education. Today, most schools in Greece are equipped with computer labs to properly train students. The purpose of this research is to highlight the importance of computer presence in the learning process taking place ether in the laboratory, or not. More specifically, this study clarifies the role of the teacher, points out methods to be used by teachers to facilitate collaboration with students, and signifies the impact of computers in the learning experience.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Armakolas ITEV 01_2022.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD