Title: Přehled a srovnání vlastností moderních tranzistorů pro klasické výkonové audio zesilovače
Other Titles: Summary of modern transistors for analog audio power amplifiers
Authors: Kopačka, Luboš
Advisor: Kubík, Michal
Referee: Holota, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5178
Keywords: zesilovač;bipolární tranzistor;unipolární tranzistor;šum;šumové napětí
Keywords in different language: amplifier;bipolar transistor;unipolar transistor;noise;noise voltage
Abstract: V této bakalářské práci jsou popsány jednotlivé stupně výkonových audio zesilovačů. Do jednotlivých stupňů jsou zde sepsány tranzistory a jejich případné dostupné náhrady. Další kapitoly jsou zaměřeny na měření některých parametrů tranzistorů. V poslední kapitole jsou sepsány vhodné tranzistory pro dané typy zesilovačů.
Abstract in different language: In this bachelor thesis there are described the individual steps for power audio amplifier. Transistors and their relevant available substitutes are divided into separate steps. The next chapters are oriented on measurements of some parameter transistors. The last chapter shows useful transistors for existing types amplifiers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kopacka_Lubos_2012.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Kopackaved.pdfPosudek vedoucího práce225,06 kBAdobe PDFView/Open
049140_oponent.pdfPosudek oponenta práce397,65 kBAdobe PDFView/Open
049140_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.