Název: Image Enhancement Methods and Implementation in MATLAB
Další názvy: Image enhancement methods and implementattion in MATLAB
Autoři: Kassab, Alaa
Vedoucí práce/školitel: Holota, Radek
Oponent: Fiřt, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5179
Klíčová slova: image enhancement;MATLAB;GUI;barevný model
Klíčová slova v dalším jazyce: image enhancement;MATLAB;GUI;color model
Abstrakt: This bachelor thesis provides a description of image enhancement algorithms for multimedia technologoy. It contains two parts, theoritcal and practical, in theoritical part on methods of edge enhancement and color enhancement. In practical part about matlab implentation for image enhancement, and I designed GUI with functions of image enhancement.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis provides a description of image enhancement algorithms for multimedia technologoy. It contains two parts, theoritcal and practical, in theoritical part on methods of edge enhancement and color enhancement. In practical part about matlab implentation for image enhancement, and I designed GUI with functions of image enhancement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_WORK-1_fin.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
051285_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce394,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
051285_oponent.pdfPosudek oponenta práce454,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
051285_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce146,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.