Title: Konstrukce výhybky pro poslechový monitor
Other Titles: Active crossover contruction
Authors: Churavý, Václav
Advisor: Tureček, Oldřich
Referee: Hrubý, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5180
Keywords: aktivní výhybka;reproduktor;operační zesilovač;Linkwitz Riley
Keywords in different language: active crossover;loudspeaker;op-amp;Linkwitz Riley
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací vhodné konstrukce aktivní výhybky pro poslechový monitor s koaxiálním reproduktorem.
Abstract in different language: My bachelour thesis presents design and implementation of a suitable desigh active crowwover for listening monitor with a coaxial loudspeaker.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChuravyBP.pdfPlný text práce816,84 kBAdobe PDFView/Open
051353_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,38 kBAdobe PDFView/Open
051353_oponent.pdfPosudek oponenta práce278,78 kBAdobe PDFView/Open
051353_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.