Název: Druhy a žánry současného filmu a jejich percepce publikem
Další názvy: Types and genres of contemporary film and their perception of the audience
Autoři: Krejbichová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5186
Klíčová slova: žánr;film;mediální komunikace;výtvarné umění
Klíčová slova v dalším jazyce: genre;film;media communication;art
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Druhy a žánry současného filmu a jejich percepce publikem obsahuje analýzu současných filmových žánrů s narací. V hlavní části bakalářské práce je analyzováno 15 nejvyužívanějších žánrů. Poté následují kapitoly Výtvarné umění a film a Mediální komunikace. K výzkumu byly využívány internetové stránky Československé filmové databáze a dotazníky. Průzkumem formou dotazníků je zjišťován vztah diváků k filmu a jeho žánrům, oblíbenost těchto žánrů, názor diváků na filmy pro muže a pro ženy a názor na animované a 3D filmy.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis was called: Types and genres of contemporary movie and perception of audience of it. The thesis is concerned with analysis of recent genres of the movies with narrativity. In main chapter of the thesis is briefly described the 15 most common genres. Next chapters are Art and movie and Media communications. Website "Czechoslovak movie database" and questionnaires were used to research. Relation of audience to movie and genres, popularity of genres, attitude of audience to movies for men and for women and attitude of audience to animated and 3D movies. were found out by questionnaires.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Krejbichova Katerina.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krejbichova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejbichova-oponent.pdfPosudek oponenta práce599,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejbichova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce146 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5186

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.