Název: Prostor uvnitř nás
Další názvy: Space inside us
Autoři: Böhmová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5190
Klíčová slova: malba;prostor;histologie
Klíčová slova v dalším jazyce: painting;space;histology
Abstrakt: Cílem mé práce bylo vytvořit soubor sedmi velkoformátových pláten přibližné velikosti 150x130cm na téma ?Prostor uvnitř nás? inspirovaných histologickými vyšetřeními lidského těla. V doprovodné textové části uvádím svou inspiraci, kterou jsou čeští abstraktní krajináři a umělecký směr Art Informel. Dále se věnuji vysvětlení termínu Histologie především v kontextu zdravotnictví, zmiňuji se o použitých technikách, reflektuji průběh tvorby a jednotlivé malby, v neposlední řádě se zamýšlím nad využitím tématu ve školní výuce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor work was created a set of seven paintings approximately size of 150x130 cm. Subject of my work is ?The space inside us?. It was inspired by histological examinations of the human body. I present my inspiration in the accompanying text. My inspirations are Czech abstract landscape painters and art style Art Informal. Next I attended to explanation the term Histology in the context of health care, about applied techniques, reflects the course of individual paintings and I thought about using the topic in a schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZuzanaBohmovaBP.pdfPlný text práce7,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohmova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohmova - oponent.pdfPosudek oponenta práce392,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohmova.pdfPrůběh obhajoby práce154,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5190

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.