Název: Identita- soubor velkoformátových kreseb s figurální tématikou
Další názvy: Identity - A set of oversize drawings with figural themes
Autoři: Nedvědová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5194
Klíčová slova: kresba;barva;prostor;figura;Gustav Klimt
Klíčová slova v dalším jazyce: drawing;colour;space;figure;Gustave Klimt
Abstrakt: Téma bakalářské práce je Identita- soubor velkoformátových kreseb s figurální tématikou. Práce se skládá ze dvou částí, praktické a textové. Ústřední praktická část obsahuje obraz velikosti 150x1580 cm realizovaný kresebnou technikou a dále řadu skic. Doprovodný skicovní materiál dokládá vývoj práce. V textové části se nejprve stručně zabývám vymezení pojmu identita. Druhá část textu je věnována objasnění východisek, inspiračních zdrojů, techniky, procesu tvorby a popisu díla.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of bachelor thesis is Identity- the set of oversize drawings with figural themes. The work is divided into two parts, practical and theoretical. The key practical part is a picture which size is 150x1580 cm which is realized by technique of drawing and several sketches. The sketches document the development of the work. The text part deals with defining the term identity. The next section deals with clarification of intention, inspiration, technique, process of work and describing the final piece of work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Nedvedova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedvedova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedvedova - oponent.pdfPosudek oponenta práce454,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedvedova.pdfPrůběh obhajoby práce164,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5194

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.