Title: Večer u nás doma v průběhu roku - soubor 12 obrazů (malba)
Other Titles: Evening at our home - collection of 12 paintings
Authors: Skalová, Klára
Advisor: Poláček, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5195
Keywords: olejomalba;světlo;barva;reflexe;stín
Keywords in different language: oil painting;light;colour;reflection
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo zobrazit cyklus dvanácti maleb na téma Večer u nás doma po celý rok, na plátno o rozměrech 130 x 100 cm. Z malířských technik jsem zvolila pro mne tu nejbližší, olejomalbu. Inspirací, novou zkušeností a zároveň výzvou pro mne bylo zachycení dané situace v nočním prostředí ? tedy hry světla a stínu. Obrazy jsou doplněny teoretickou částí, ve které se zabývám samotmou technikou olejomalby - její historií a vývojem až po umělce, kteří s touto metodou pracovali. Nechybí ani teorie o barvách a světle, po níž následuje popis jednotlivých děl a kterou zakončuje celková reflexe o mé práci.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to depict and analyze a cycle of twelve thematic pictures under the heading ?Domestic Evenings Throughout the Year? which are my own work, painted on 130 x 100 cm canvas. Of all techniques I have chosen my favourite one, oil painting. It was the play of light and shadow, characteristic of evening settings, and the act of capturing given situations within it, which was all of the following three: inspiration, new experience and challenge for me. The pictures are accompanied by a theoretical part dealing with the very technique of oil painting - its history and development as well as with the artists who used it. Theory concerning colours and light in general is also included, followed by a description of individual paintings and concluded by an overall reflection on my work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Skalova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce335,2 kBAdobe PDFView/Open
Skalova- oponent.pdfPosudek oponenta práce431,9 kBAdobe PDFView/Open
Skalova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce153,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.