Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMašek, Jan
dc.contributor.authorVašíčková, Alena
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T06:37:53Z-
dc.date.available2011-06-16cs
dc.date.available2013-06-19T06:37:53Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier44652
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5198
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je reakce na přemíru reklamy i médií ve veřejném prostoru. Teoretická část práce je zaměřena na historický vývoj reklamy, zavedené protikonzumní směry a možnosti jejich využití v mediální výchově. Dále se tato část věnuje reflexi mého tvůrčího postupu. Praktická část práce obsahuje 10 fotografických plakátů, jejichž prostřednictvím je veden původní veřejný dialog s reklamou jako takovou. Plakáty zahrnují problematiku odpadků, jídla a obyčejných věcí, jež nás obklopují. Dále se tato část zaměřuje na návrh projektu využití antireklamy v mediální výchově. Závěr práce pak pojednává o důležitosti podpory mediální gramotnosti u dětí a mladistvých.cs
dc.format50 s. (41 141 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreklama jinakcs
dc.subjectreklama a mediální výchovacs
dc.subjectfotografický plakátcs
dc.titleReklama jinak - antireklamacs
dc.title.alternativeAdvertisment differently - antireklamaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výtvarné kulturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of my bachelor work is to be a response to the excessive media advertising in public space .The theoretical part of the work is focused on the historical development of advertising, established anti-consumerist trends and means of their use in media education. Further, this section is dedicated to the reflection of my creative process. The practical section of the work includes 10 photographic posters, through which an original public dialogue is led with advertising as such. The posters encompass the issue of waste, food and the usual things which surround us. Furthermore, this section is focused on a concept of utilisation of anti-advertising. The conclusion of the work contemplates the importance of encouraging media literacy of children and adolescents.en
dc.subject.translatedadvertisment differentlyen
dc.subject.translatedadvertisment and medial educationen
dc.subject.translatedphotographic posteren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Alena Vasickova_text.pdfPlný text práce707,72 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce429,15 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce612,1 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce135,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.