Název: Industriální zóna - cyklus surrealisticky stylizovaných fotografií nalezených zátiší a architektury
Další názvy: Brownfield - series of surreal stylized still life and architecture photographs
Autoři: Poustka, Michal
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5199
Klíčová slova: fotografie;surrealismus;HDR;postprodukce;industriální zóna;Škoda;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;surrealism;HDR;postproduction;brownfield;Skoda;Pilsen
Abstrakt: Autor bakalářské práce vytvoří cyklus fotografií využívající prvky nalezených zátiší a architektury rozvíjející téma opuštěných industriálních zón v bývalých Škodových závodech v Plzni. Cyklus bude vytvořen kreativními postprodukčními postupy v duchu surrealismu, dále bude doplněn popisem historických souvislostí a všeobecných poznatků a o fotografovaných lokalitách, ve kterých byly fotografie pořízeny, včetně reflexe vlastního tvůrčího přístupu autora. Realizace bude provedena formou digitální fotografie, prezentovaný cyklus bude pak zahrnovat 12 fotografií o velikosti minimálně 60 x 40 cm. Soubor skicovního materiálu bude obsahovat min. 20 kusů digitálních fotografií. Teoretická část bakalářské práce bude věnována jak aspektům fotografování industriálních zón a architektury v jejích proměnách, tak také moderním kreativním postprodukčním postupům v digitální fotografii.
Abstrakt v dalším jazyce: The author will create cycle of surreal stylized photographs of found still life and architecture, developing the topic of Škoda area brownfield in Pilzen. The cycle will be created by creative postproduction in the surreal way. It will be completed with description of historical context, knowledge of the photographed area and author?s creative approach reflexion. Realization will be digital photography, presented in a cycle of 12 photographs (minimal size 60x40cm). The sketch folder will include digital images (minimally 20 pcs.). The theoretical part will be focused on aspects of photographing brownfields and architecture and on modern creative postproduction techniques as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc.prace_Michal_Poustka.pdfPlný text práce45,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poustka-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poustka-oponent.pdfPosudek oponenta práce397,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poustka-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce161,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5199

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.