Název: Veřejný ochránce práv a Nejvyšší kontrolní úřad jako instituty kontroly veřejné správy
Další názvy: Public Defender of Rights and Supreme Audit Office as institutes of control over public administration
Autoři: Špendlíček, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Kramář, Květoslav
Oponent: Malast, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5200
Klíčová slova: Veřejná správa;kontrola veřejné správy;členění kontroly veřejné správy;Veřejný ochránce práv;ombudsman;Nejvyšší kontrolní úřad
Klíčová slova v dalším jazyce: Public administration;control over public administration;structuration of control over public administration;Public defender of rights;ombudsman;Supreme audit office
Abstrakt: Práce se zabývá veřejnou správou, kontrolou veřejné správy a členěním této kontroly. Dále pojednává o Veřejném ochránci práv, jeho vzniku, působnosti, organizaci a samotné činnosti. Další část se věnuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Definuje jeho věcnou a osobní působnost, organizační stránku a kontrolní činnost. V závěru práce srovnává zákonné předpisy obou institucí s ohledem na ústavní zakotvení, plánování kontrolních akcí, charakter, cíle a výstupy kontrolní činnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis discusses a matter of public administration, control over public administration and structuration of this control. Then thesis deals with Public defender of Rights, its origin, sphere of action, ordering of organization and its activities. Another part is pointing on Supreme audit office. Define its material and personal scope, organization matter and controling activities. Conclusion of thesis discusses comparison of two main acts, that rules this offices, its constitutional enshrinement, planning of control activities, form of objectives and outputs of control activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Spendlicek Ondrej.pdfPlný text práce868,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Spendlicek-Kramar.pdfPosudek vedoucího práce802,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Spendlicek-Malast.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Spendlicek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce587,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5200

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.