Title: Přestupkové řízení
Other Titles: Offence Proceedings
Authors: Kalašová, Marcela
Advisor: Mates, Pavel
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5201
Keywords: přestupek;odpovědnost za přestupek;správní řízení;přestupkové řízení;zásady řízení o přestupcích;řízení o přestupcích;blokové řízení;příkazní řízení;opravné prostředky
Keywords in different language: offence;responsility of offence;administrative procedure;offence proceedings;principle of offence proceedings;ticket proceedings;order proceedings;remedies
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku přestupkového řízení. Práce je členěna na dvě základní části, z nichž první pojednává o obecných pojmech, které se k řízení vztahují, a část druhá je zaměřena na průběh řízení, jeho zvláštní formy a opravné prostředky. V závěru práce jsou i poznámky autora práce k možné úpravě de lege ferenda.
Abstract in different language: This thesis is focusing about issues of offence proceedings. Thesis is divided in to two basic parts, the first part is about common terms which are important for this proceedings and the second part is about course of proceeding, shortened proceedings and remedies. At the end of thesis are notes of the author about provisions de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE KALASOVA (rozena BACINSKA).pdfPlný text práce830,47 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kalasova-Mates.pdfPosudek vedoucího práce794,74 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kalasova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
DP-kalasova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce605,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.