Název: Přestupkové řízení
Další názvy: Offence Proceedings
Autoři: Kalašová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Mates, Pavel
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5201
Klíčová slova: přestupek;odpovědnost za přestupek;správní řízení;přestupkové řízení;zásady řízení o přestupcích;řízení o přestupcích;blokové řízení;příkazní řízení;opravné prostředky
Klíčová slova v dalším jazyce: offence;responsility of offence;administrative procedure;offence proceedings;principle of offence proceedings;ticket proceedings;order proceedings;remedies
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku přestupkového řízení. Práce je členěna na dvě základní části, z nichž první pojednává o obecných pojmech, které se k řízení vztahují, a část druhá je zaměřena na průběh řízení, jeho zvláštní formy a opravné prostředky. V závěru práce jsou i poznámky autora práce k možné úpravě de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focusing about issues of offence proceedings. Thesis is divided in to two basic parts, the first part is about common terms which are important for this proceedings and the second part is about course of proceeding, shortened proceedings and remedies. At the end of thesis are notes of the author about provisions de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE KALASOVA (rozena BACINSKA).pdfPlný text práce830,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kalasova-Mates.pdfPosudek vedoucího práce794,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kalasova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-kalasova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce605,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5201

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.