Title: Přestupkové řízení
Other Titles: Offence Proceedings
Authors: Kalašová, Marcela
Advisor: Mates, Pavel
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5207
Keywords: přestupek;přestupkové řízení;zásady přestupkového řízení;příslušnost k řízení o přestupcích;zkrácené řízení;blokové řízení;příkazní řízení;opravné prostředky v přestupkovém řízení.
Keywords in different language: offence;offence proceedings;rules of offence proceedings;membership of offence proceedings;shortened proceedings;ticket proceedings;order proceedings;remedies in the offence proceedings.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na procesní stránku přestupkového řízení. V jejím úvodu jsou vymezeny základní pojmy, které souvisejí s problematikou přestupkového řízení. Následují kapitoly, které se zaměřují na zásady řízení, účastníky řízení o přestupcích, kapitola vztahující se k průběhu řízení, po které následují části zaměřené na zkrácené formy řízení a opravné prostředky. V neposlední řadě práce obsahuje kapitolu zaměřenou na úpravu de lege ferenda.
Abstract in different language: This thesis is about offence proceedings. At the begining of thesis are basic therms for this topic. Next chapters are about rules of offence proceedings, membership of offence proceedings, chapter about course of offence proceedings, after that are parts about shortened proceedings and remedies in the offence proceedings. Not least part thesis have chapter about de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE KALASOVA (rozena BACINSKA).pdfPlný text práce839,26 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kalasova-Mates.pdfPosudek vedoucího práce836,58 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kalasova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce781,76 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kalasova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce587,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.