Název: Přestupkové řízení
Další názvy: Offence Proceedings
Autoři: Kalašová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Mates, Pavel
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5207
Klíčová slova: přestupek;přestupkové řízení;zásady přestupkového řízení;příslušnost k řízení o přestupcích;zkrácené řízení;blokové řízení;příkazní řízení;opravné prostředky v přestupkovém řízení.
Klíčová slova v dalším jazyce: offence;offence proceedings;rules of offence proceedings;membership of offence proceedings;shortened proceedings;ticket proceedings;order proceedings;remedies in the offence proceedings.
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na procesní stránku přestupkového řízení. V jejím úvodu jsou vymezeny základní pojmy, které souvisejí s problematikou přestupkového řízení. Následují kapitoly, které se zaměřují na zásady řízení, účastníky řízení o přestupcích, kapitola vztahující se k průběhu řízení, po které následují části zaměřené na zkrácené formy řízení a opravné prostředky. V neposlední řadě práce obsahuje kapitolu zaměřenou na úpravu de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about offence proceedings. At the begining of thesis are basic therms for this topic. Next chapters are about rules of offence proceedings, membership of offence proceedings, chapter about course of offence proceedings, after that are parts about shortened proceedings and remedies in the offence proceedings. Not least part thesis have chapter about de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE KALASOVA (rozena BACINSKA).pdfPlný text práce839,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kalasova-Mates.pdfPosudek vedoucího práce836,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kalasova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce781,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kalasova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce587,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.