Název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Další názvy: The analysis of cost of management in the company
Autoři: Úlovcová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Leicherová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5220
Klíčová slova: náklady;výnosy;účetní výkazy;rozpočet;kalkulace
Klíčová slova v dalším jazyce: costs;profits;financial statements;budget;calculation
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému řízení nákladů ve společnosti Okna ABC, s.r.o. v letech 2008 - 2010. V teoretické části je uveden význam nákladů v podnikovém řízení a vymezeny s tím spojené základní pojmy a členění nákladů podle kritérií. Dále jsou prezentovány různé nástroje a kritéria v oblasti řízení nákladů. Praktická část je zaměřena na vybranou společnost, která vyrábí okna a dveře. Závěr práce je věnován zhodnocení efektivity řízení nákladů a návrhu doporučení zlepšení stávajícího systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis is focused on the analysis of the systém of cost management in Okna ABC, Ltd., between years 2008 - 2010. In the theoretical part is given importance of the corporate management costs and restricted the associated basic terms and classification of costs according to the criteria. Further various tools are presented and the criteria of cost control. The practical part is focused on the selected company, which manufactures windows and doors. The conclusion of this thesis is dedicated to evaluation of the effectiveness of cost management and design recommendations to improve the current system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Analyza rizeni nakladu v konkretni spolecnosti.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ulovcova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ulovcova_OP.PDFPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ulovcova.PDFPrůběh obhajoby práce222,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.