Název: Životní styl bio, koncepce zdraví a konzumerismus
Další názvy: Organic Lifestyle, the Conception of Health and Consumerism
Autoři: Králíková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Holubec, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5247
Klíčová slova: životní styl;bio;konzumerismus;koncepce zdraví
Klíčová slova v dalším jazyce: lifestyle;bio;consumption;concept of health
Abstrakt: Anotace Záměrem diplomové práce bylo zachytit významy, jaké přikládají bio životnímu stylu jeho konzumenti a jaké tito bio konzumenti mají motivy k nákupu biopotravin. V druhé řadě bylo snahou zjistit, jaké koncepce zdraví se objevují u lidí, kteří žijí životním stylem bio. Cíl práce je exploračního charakteru. V širším pojetí je účelem práce pojednání o současné konzumní společnosti a jejím charakteru skrze jeden konkrétní a specifický úsek, jeden z mnoha životních stylů, bio styl. Při provádění výzkumu jsem se řídila principy zakotvené teorie Strausse a Corbin (1999). Inspirovala jsem se jejich radami a pokyny začínajícím badatelům. Především jsem uplatnila doporučení provádět kroky sběru dat a analýzy neodděleně. A osvojila jsem si principy kódování. Data jsem získala pomocí hloubkových rozhovorů. Participanti jsou spotřebitelé bio výrobků, lidé žijící bio stylem a také producentka bio zboží. K získání participantů byla využita metoda snowball. Jako pomocný software jsem využila Express Scribe pro přepis rozhovorů do elektronické podoby a Atlas.ti pro analýzu dat. Strauss, Anselm, Juliet Corbin. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Nakladatelství Albert a Sdružení Podané ruce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with the topic of organic lifestyle. Its aim is, through the statements of seven organic consumers (and one businesswoman with organic products firm), to show which meanings are connected with organic products and organic lifestyle. My other aim was also to show the ways how participants conceptualized the category of health. I tried to analyze all meanings and knowledges of my participants about organic lifestyle. For these reasons I chose a qualitative approach of research. I used semi-structured interviews. Interviews were taped and transcribed by using Microsoft Word Office Program. The results of analysis were presented in categories. At first I presented categories of definitions of organic lifestyle, then categories of motives to buy organic products and finally the conceptualizations of health.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kralikova_diplomova prace.pdfPlný text práce171,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRalikova_DP_posudek vedouci 2012.docPosudek vedoucího práce37 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
posudek_oponenta_Kralikova.docPosudek oponenta práce52 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kralikova.JPGPrůběh obhajoby práce204,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5247

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.