Název: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
Další názvy: Legal protection against unfair competition
Autoři: Vasiľová, Valéria
Vedoucí práce/školitel: Dvořák, Tomáš
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5253
Klíčová slova: nekalá soutěž;mimoprávní prostředky ochrany
Klíčová slova v dalším jazyce: unfair competition;extra-legal means of protection
Abstrakt: Diplomová práce se zaměruje na právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Vzhledem k jejímu omezenému rozsahu se detailněji věnuje soukromoprávním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži a přibližuje tuto problematiku z hlediska současné právní literatury a judikatury české i zahraniční. Zmiňuje se i o veřejnoprávních a mimoprávních prostředcích ochrany proti nekalé soutěži.
Abstrakt v dalším jazyce: The law of unfair competition is a part of the competition law dealing with competition practices that are concidered to be inacceptable in a good manners marketplace. In the thesis, I draw on the large body of literature as well as great amount of case law avaliable on this subject-matter. In the core of my thesis I focus in more datail on the civil means of protection. I briefly treat public means of protection, European legislation containing means of protection and non-legal protection in its second part.
Práva: Plný text práce zpřístupněn v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasilova-1.pdfPosudek vedoucího práce795,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasilova-2.pdfPosudek oponenta práce676,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasilova Valeria.pdfPrůběh obhajoby práce367,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5253

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.