Title: Regulace U a Q v distribuční soustavě
Other Titles: System of voltage and reactive power regulation in the distribution network
Authors: Habrych, Richard
Advisor: Mertlová, Jiřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5254
Keywords: Regulace napětí a jalových výkonů;synchronní generátory;větrné elektrárny
Keywords in different language: Voltage and reactive power regulation;Synchronous generators;Wind power plants
Abstract: Příspěvek se zabývá problematikou regulace napětí a jalových výkonů v distribuční soustavě 110 kV a to se zvýšeným důrazem na využívání větrných a fotovoltaických elektráren a závodních elektráren vnořených v lokálních distribučních soustavách, jako akčních členů regulačního systému vedle běžně využívaných uhelných elektráren, tepláren a transformátorů PS/110 kV. V příspěvku je uvedeno technické řešení Systému regulace napětí a jalových výkonů, přínosy jeho implementace pro konečného odběratele elektřiny, provozovatele distribuční soustavy i samotného výrobce elektřiny, rizikové faktory realizace a provozování regulačního systému a jeho chování v průběhu anomálních provozních stavů regulované soustavy.
Abstract in different language: This paper deals with voltage and reactive power regulation in the distribution system of 110 kV namely with an increased accent on the use of wind and photovoltaic power plants including the factory power plants all of them being embedded in local distribution systems as the action members of the regulatory system used in addition to coal-fired power plants, heating plants and transformers TS / 110 kV. In this paper, the technical solution of the System of Voltage and Reactive Power Regulation is specified as well as the corresponding benefits of its implementation for the final electricity consumers, for the distribution system operator and even for the electricity producer itself. The risk factors of the implementation and of the regulatory system operation and its behavior during anomalous operating states of regulated power system are discussed as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Habrych_DP-2.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
habrych skol.pdfPosudek vedoucího práce430,03 kBAdobe PDFView/Open
habrych opon.pdfPosudek oponenta práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
habrych zapis.pdfPrůběh obhajoby práce795,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.