Title: Diagnostika zapaľovacích systémov
Authors: Šebök, Milan
Kučera, Stanislav
Kučera, Marián
Gutten, Miroslav
Citation: Electroscope. 2009, č. 1.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2009/cislo1_2009/r3c1c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/526
ISSN: 1802-4564
Keywords: zapalovací systémy;elektrotechnická diagnostika
Keywords in different language: electrical diagnostics;switching systems
Abstract in different language: Zapaľovacie systémy aj vo svojej najjednoduchšej podobe, predstavujú elektrickú sústavu produkujúcu napäťové priebehy vo forme impulzov zložitého tvaru. Pri diagnostike týchto systémov je nutné používať také diagnostické systémy, ktoré umožňujú zaznamenávať tieto priebehy na ich ďalšiu analýzu. V predkladanom príspevku sa zaoberáme možnosťami analýzy a vyšetrovania priebehov primárneho a sekundárneho obvodu plne elektronických zapaľovacích systémov.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2009)
Číslo 1 (2009)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r3c1c4.pdf331,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.