Název: Možnosti řízení napěťových střídačů napájejících asynchronní trakční motor
Další názvy: Possibilities control of voltage inverters supplying asynchronous motor
Autoři: Pieter, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Danzer, Jiří
Oponent: Škubal, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5261
Klíčová slova: Asynchronní motor;pohon s napěťovým střídačem;střídač;řízení napěťového měniče
Klíčová slova v dalším jazyce: induction motor;drive with voltage inverter;inverter;control of voltage converter
Abstrakt: Tato práce obsahuje popis a vlastnosti zapojení rozdělený do několika částí: obecná struktura pohonu, vstupní obvody, působení stejnosměrného obvodu, usměrňovače a střídač. Popis matematického modelu systému měnič ? motor. Dále je zde rozepsán problém vlivu modulace na vznik proudů v meziobvodu s nízkými kmitočty. Dalším bodem této práce je zpracovat problematiku možnosti potlačení vybraných kmitočtů při asynchronním pulzním šířkovém řízení. Posledním bodem práce je zhodnocení výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This work contains a description properties of involvement divided into several parts: the general structure of the actuator, the input circuits, the effect of the DC circuit, rectifier and inverter. Description of the mathematical model of the system the inverter - the engine. Then there is described the problem of on the impact of modulation currents in the intermediate formation of low frequencies. Another point of this work is to handle the issue of the possibility of suppression of selected frequencies in asynchronous pulse width control. The last point is the evaluation of work results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Tomas Pieter 9.5.2012.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040567_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040567_oponent.pdfPosudek oponenta práce486,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040567_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.