Název: Jednotka pro adaptaci předstihu a úhlu vstřiku motocyklu
Další názvy: Control unit for adaptation of motorcycle engine timing and injection angle
Autoři: Hutr, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Oponent: Kubík, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5268
Klíčová slova: předstih;úhel vstřiku;vstřikovač;zapalovací cívka;zapalování;lambda sonda;3 cestný katalyzátor;součinitel přebytku vzduchu;množství a hustota vzduchu;zatížení motoru;škrticí klapka
Klíčová slova v dalším jazyce: advance fire;angle of fuel beam;ignition coil;ignition;lambda probe;three-way catalytic converter;coefficient of surplus air;amount and density of air;load on motor;throttle-valve
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na jednotlivé prvky spalovacího motoru s elektronickým vstřikováním paliva. Jsou zde rozebrány jednotlivé senzory a jejich význam pro určení předstihu a úhlu vstřiku. Dále je zde nastíněno jak informace z těchto senzorů zpracovat a vyhodnotit.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on component parts of internal combustion engine with electronic fuel injection. There are described individual sensors and their importance for assignation advance fire and angle of fuel injection. Also, there is sketched out, how could be the information from the sensors processed and analyzed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jednotka_pro_adp_predstihu_a_uhluu_vstriku.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048250_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048250_oponent.pdfPosudek oponenta práce495,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048250_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.