Název: Ruské internetové servery pro děti
Další názvy: Russian Internet sites for children
Autoři: Ledvinová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Pešková, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5272
Klíčová slova: Internet;ruský;děti;server;jazyková analýza;obsahová analýza;literární žánr;hra
Klíčová slova v dalším jazyce: Internet;Russian;children;server;linguistic analysis;content analysis;literary genre;game
Abstrakt: Bakalářská práce "Ruské internetové servery pro děti" se zabývá servery jako takovými. V práci je zmíněno jaký vliv má internet na děti, dále všeobecná kritéria webů, charakteristiky dětských literárních žánrů a také důležitost hry ve vývoji dítěte. Obsahuje přehled ruských serverů pro děti, tyto servery jsou podrobeny jazykové a obsahové analýze.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis about Russian websites for children is concerned with server. In the thesis is mentioned which effect has the internet on children, general criteria of websites, the characteristic of children´s literary genres and also the importance of the game in child development. It contains the summary of Russian websites for children, these servers are subjected to language and content analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp Ledvinova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledvinova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce110,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledvinova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce124,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledvinova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce33,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.