Title: Kauzální nexus v pojistných událostech
Other Titles: Causual nexus in insurance events
Authors: Tomášková, Jana
Advisor: Eliáš, Karel
Referee: Hanák, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5273
Keywords: pojišťovnictví;likvidace pojistných událostí;kauzální nexus
Keywords in different language: Insurance claims handling;a causal nexus
Abstract: Práce se zaměřuje na současnou praxi při likvidaci pojistných událostí a při stanovení výše pojistného plnění. Cílem práce je zjistit, zda dochází k poškozování klientů při likvidaci pojistných událostí.
Abstract in different language: The work focuses on the current practice of settling claims and determining the amount of indemnity. The aim is to determine whether there the current practice doesn´t harm clients in claims handling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce468,77 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova-1.pdfPosudek vedoucího práce60,32 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova-2.pdfPosudek oponenta práce25,76 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce23,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.