Název: Kauzální nexus v pojistných událostech
Další názvy: Causual nexus in insurance events
Autoři: Tomášková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Eliáš, Karel
Oponent: Hanák, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5273
Klíčová slova: pojišťovnictví;likvidace pojistných událostí;kauzální nexus
Klíčová slova v dalším jazyce: Insurance claims handling;a causal nexus
Abstrakt: Práce se zaměřuje na současnou praxi při likvidaci pojistných událostí a při stanovení výše pojistného plnění. Cílem práce je zjistit, zda dochází k poškozování klientů při likvidaci pojistných událostí.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on the current practice of settling claims and determining the amount of indemnity. The aim is to determine whether there the current practice doesn´t harm clients in claims handling.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce468,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova-1.pdfPosudek vedoucího práce60,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova-2.pdfPosudek oponenta práce25,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce23,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5273

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.