Title: Využití poradenství v ergoterapii.
Other Titles: Consultancy in ergotherapy
Authors: Levorová, Petra
Advisor: Nová, Štěpánka
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5275
Keywords: poradenství v ergoterapii;postižení;terapie;duševní porucha;mentální retardace;neziskové organizace
Keywords in different language: consultancy in ergotherapy;therapy;handicap;mental disorder;mental retardation;nonprofit organizations
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá poradenstvím v oblasti ergoterapie. Dělí se na teoretickou a praktickou část. V teoretické části zmiňuji různé rehabilitační a terapeutické intervence, poukazuji na metody zkoumání a terapie pomáhající znevýhodněným spoluobčanům k navrácení do společnosti (hlavně výpomoc při hledání vhodného zaměstnání a volnočasových aktivit). V praktické části zkoumám doporučenými metodami poznatky z teoretické části a ověřuji jejich využití v praxi. Dále ověřuji působení a účinek terapií na danou diagnózu a na konci hodnotím a srovnávám výsledky s jinými autory.
Abstract in different language: This thesis is about utilization of consultancy in ergotherapy. It splits to two parts, theoretical and practical. With theoretical background we discuss various rehabilitative a therapeutic intercessions, methods of research and therapy that helps disadvantaged inhabitants to get back to society (especially to find a appropriate job and suitably use the leisure time). In the practical part we closely look at recommended methods that are mentioned at theoretical part and verify their validity in the practise. Next part verify the incidence and effect of therapy on selected diagnosis. At the end is an evaluation and comparasion with results of other authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_levorova_petra_2011.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Levorova - posudek vedouciho prace.zipPosudek vedoucího práce1,33 MBZIPView/Open
Levorova - oponentsky posudek.zipPosudek oponenta práce1,44 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce1,14 MBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.