Title: Edukace k aktivnímu stáří
Other Titles: Education to active old
Authors: Němcová, Petra
Advisor: Matějková, Vladislava
Referee: Gemovová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5276
Keywords: stáří;staří lidé;senior;aktivity;edukace;rehabilitace;důchod;sociální zařízení;domov pro seniory
Keywords in different language: age;old age;senior;old peoples;activities;education;rehabilitation;nursing home;old people´s home
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá stářím, starými lidmi a především kvalitou jejich života. Nahlédneme do života seniorů, kteří se musí starat sami o sebe a o své bydlení. Podíváme se, jak probíhá život seniorů ve zdravotním či sociálním zařízení. Porovnáme výhody a nevýhody obou způsobů bydlení. Nikdo z nás si zatím neumí představit, jak náročné je být starý. Dozvíme se to přímo od starých lidí. Jaké mají nebo nemají možnosti a jestli vůbec mají chuť být ve stáří aktivní a něco dělat.
Abstract in different language: This dissertation deals with old age, old people and primarily with quality of their life. We are going to have a look at the life of seniors, who have to take care of themselves and their living. We are going to have a look how seniors' life is going in a medical or in a social facility. We are going to compare advantages and disadvantages of both ways of living. So far nobody of us can imagine, how difficult it is to be old. We are going to find it out directly from the old people. What options they have and if they actually want to be active and to do something in their old age
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukace k aktivnimu stari.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Nemcova Petra - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,06 MBJPEGThumbnail
View/Open
Nemcova Petra - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce2,07 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce972,26 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.