Title: Význam fyzikální terapie v léčbě entezopatií horních končetin
Other Titles: The importance of physical therapy in the treatment of upper limb tendinopathies
Authors: Vavrošová, Veronika
Advisor: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5277
Keywords: entezopatie;fyzikální terapie
Keywords in different language: enthesopathy;physical therapy
Abstract: Příjmení a jméno: Vavrošová Veronika Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Význam fyzikální terapie v léčbě entezopatií horních končetin Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Ryba Počet stran: číslované 67, nečíslované 8 Počet příloh: Počet titulů použité literatury: 16 Souhrn: Bakalářská práce pojednává o využití fyzikální terapie v léčbě entezopatií vyskytujících se na horní končetině. Prvním sledovaným souborem jsou dva pacienti, u nichž byla provedena kazuistická studie zaměřena na účinky fyzikální terapie ve smyslu snížení bolestivosti a obnovy svalové síly. Druhým sledovaným soubor se sestává z 50 klientů, od kterých jsem získávala informace o jejich léčbě a četnosti výskytu recidiv pro následnou analýzu dat.
Abstract in different language: Surname and name: Vavrošová Veronika Department: Physiotherapy and ergotherapy Title of thesis: The importance of physical therapy in the treatment of upper limb tendinopathies Consultant: Mgr. Lukáš Ryba Number of pages: 67 Number of appendices: Number of literature items used: 16 Summary: The thesis deals with the use of physical therapy in the treatment of tendinopathies occurring in the upper extremity. The first reference set of two patients who had undergone casuistic study focused on the effects of physical therapy in terms of reducing pain and restore muscle strength. The second reference set consists of 50 clients from whom I access to information about their treatment and the frequency of recurrences for subsequent data analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Vavrosova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci prace Vavrosova.jpgPosudek vedoucího práce1,18 MBJPEGThumbnail
View/Open
Oponentsky posudek Vavrosova.jpgPosudek oponenta práce813,36 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vavrosova.jpgPrůběh obhajoby práce765,43 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.