Název: Význam fyzikální terapie v léčbě entezopatií horních končetin
Další názvy: The importance of physical therapy in the treatment of upper limb tendinopathies
Autoři: Vavrošová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5277
Klíčová slova: entezopatie;fyzikální terapie
Klíčová slova v dalším jazyce: enthesopathy;physical therapy
Abstrakt: Příjmení a jméno: Vavrošová Veronika Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Význam fyzikální terapie v léčbě entezopatií horních končetin Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Ryba Počet stran: číslované 67, nečíslované 8 Počet příloh: Počet titulů použité literatury: 16 Souhrn: Bakalářská práce pojednává o využití fyzikální terapie v léčbě entezopatií vyskytujících se na horní končetině. Prvním sledovaným souborem jsou dva pacienti, u nichž byla provedena kazuistická studie zaměřena na účinky fyzikální terapie ve smyslu snížení bolestivosti a obnovy svalové síly. Druhým sledovaným soubor se sestává z 50 klientů, od kterých jsem získávala informace o jejich léčbě a četnosti výskytu recidiv pro následnou analýzu dat.
Abstrakt v dalším jazyce: Surname and name: Vavrošová Veronika Department: Physiotherapy and ergotherapy Title of thesis: The importance of physical therapy in the treatment of upper limb tendinopathies Consultant: Mgr. Lukáš Ryba Number of pages: 67 Number of appendices: Number of literature items used: 16 Summary: The thesis deals with the use of physical therapy in the treatment of tendinopathies occurring in the upper extremity. The first reference set of two patients who had undergone casuistic study focused on the effects of physical therapy in terms of reducing pain and restore muscle strength. The second reference set consists of 50 clients from whom I access to information about their treatment and the frequency of recurrences for subsequent data analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Veronika Vavrosova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci prace Vavrosova.jpgPosudek vedoucího práce1,18 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponentsky posudek Vavrosova.jpgPosudek oponenta práce813,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vavrosova.jpgPrůběh obhajoby práce765,43 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5277

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.