Title: Validace aktivit intervencí nic ošetřovatelské diagnózy riziko infekce 0004 z pohledu experta/pedagoga Slovenské a České republiky
Authors: Archalousová, Alexandra
Frei, Jiří
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský : recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2023, s. 45-60.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/53005
ISBN: 978-80-261-1168-9
Keywords: ošetřovatelská intervence NIC;riziko infekce;expert;validace;pedagog/sestra
Keywords in different language: nursing intervention NIC;risk of infection;expert;validation;teacher/nurse
Abstract: Validační studie ošetřovatelských intervencí NIC zjišťovala, jak expertky pedagogové/sestry z akademického prostředí, splňující kritéria experta validace, hodnotí aktivity/činnosti intervencí NIC přiřazených k ošetřovatelské diagnóze Riziko infekce 00004. Zjistit, které aktivity/činnosti považují za významné a které za vyřazené. Soubor expertů tvořily sestry/pedagogové ze tří univerzit. Validováno bylo celkem 69 aktivit dvou ošetřovatelských intervencí: Kontrola infekce, kód 6540 a Ochrana před infekcí, kód 6550. Rozdíly se objevily v hodnotách váženého skoré, v hodnocení úrovně významnosti u jednotlivých podsouborů – slovenských a českých expertů/pedagogů. Hlavní rozdíl byl v položkách Intervence II, kód 6550, kde byly aktivity/činnosti hodnocené českými experty/pedagogy jako nevýznamné.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XIII. (2023)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XIII. (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sborník 2023_uvod.pdfPlný text104,55 kBAdobe PDFView/Open
Sborník 2023-48-63.pdfPlný text138,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.